Üye Girişi
Kültür; mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir. Bütün bunların yanında “kültür sadece etkinlik değil, hayatın her alanını kapsayan bir süreçtir”. “Sultanbeyli Kültür Platformu”, kültürü insanın hayatı boyunca yaşadığı ve yaşayabileceği tüm olayları içeren bir olgu olarak algılar ve yine bu şekilde aktarmayı hedefler. Bu algının en büyük sebebi; kültürel değerlerin insanın tüm hayatını kapsayan birikimler sonucu oluştuğuna olan inancımızdır. Hayatın her anında olan bu olguya“ Sultanbeyli Kültür Platformu” olarak bizler destek verecek ve sizlerin de katkıları ile nesilden nesile aktarımına önayak olacağız.